Transportation

Departure place - Tan Son Nhat International Airport, Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

Conference Venue - Ton Duc Thang University